Zgoda na wysyłanie newsletterów

1.Niniejszym udzielają Państwo zgody El nino parfum s.r.o., z siedzibą Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ [REGON]: 25292285, Sygnatura akt C 13548, prowadzone przy Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Králové  (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

adres e-mail

2.Adres e-mail będzie przetwarzany w celu wprowadzenia do bazy danych na potrzeby wysyłania informacji handlowych. Przetwarzanie adresu e-mail jest konieczne do celów wysyłania informacji handlowych.

Imię i nazwisko będą przetwarzane w celu dostosowania sposobu zwracania się i wyboru treści informacji handlowej. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe.

3.Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając list, e-mail lub klikając na link w informacji handlowej. Skutkiem odwołania zgody będzie wstrzymanie wysyłania informacji handlowych.

4.Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

świadczeniodawca usług webhostingowych, spółka TLAP s.r.o., z siedzibą č.p. 19 391 43  Běleč, IČ [REGON]: 28094433

spółka PragueBest s.r.o., z siedzibą Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ [REGON]: 257 70 438​

Ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

5. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,

zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,

do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna się, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat: