Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rejestracja użytkownika

1. Niniejszym udzielają Państwo zgody El nino parfum s.r.o., z siedzibą Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ [REGON]: 25292285, Sygnatura akt C 13548, prowadzone przy Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Králové  (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

imię i nazwisko

adres e-mail

adres i adres do doręczeń

data urodzenia

numer telefonu

nazwa firmy

REGON, NIP

podobizna

2. Imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia można przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, ich przetwarzanie jest konieczne w celu utworzenia profilu klienta.

3.Adres, adres do doręczeń, numer telefonu, nazwa firmy, REGON, NIP będą przetwarzane w celu uzupełnienia danych do wystawiania faktur.

Podobizna będzie przetwarzana w celu modyfikacji profilu użytkownika zgodnie z życzeniem klienta.

Informacja o profilu w sieci społecznościowej Facebook i w Google będzie przetwarzana w przypadku powiązania profili użytkowników w celu uzupełnienia danych rejestracyjnych.

4. Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając e-mail na info@elnino-parfum.pl lub kontaktując się pod numerem telefonu 22 204 37 56.

5.Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

świadczeniodawca usług webhostingowych, spółka TLAP s.r.o., z siedzibą č.p. 19 391 43  Běleč, IČ [REGON]: 28094433

spółka PragueBest s.r.o., z siedzibą Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ [REGON]: 257 70 438

Ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

6.Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

kiedykolwiek odwołać zgodę wysyłając nam informację na e-mail info@elnino-parfum.pl lub telefonicznie pod numerem 22 204 37 56

zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,

zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych wysyłając nam informację na e-mail info@elnino-parfum.pl lub telefonicznie pod numerem 22 204 37 56 – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,

do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat: