Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania powiadomień o zmianie statusu obserwowanego towaru

1. Niniejszym udzielają Państwo zgody El nino parfum s.r.o., z siedzibą Pražská 1816, 50901, Nová Paka, IČ [REGON]: 25292285, Sygnatura akt C 13548, prowadzone przy Sądzie Okręgowym (Krajský soud) w Hradcu Králové (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała Państwa adres e-mail.

2. Adres e-mail będzie przetwarzany w celu wysyłania informacji o zmianie ceny i zmianie dostępności wybranego towaru.

3. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając list, e-mail lub klikając na link w powiadomienia. Skutkiem odwołania zgody będzie wstrzymanie wysyłania powiadomień.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

świadczeniodawca usług webhostingowych, spółka TLAP s.r.o., z siedzibą č.p. 19 391 43  Běleč, IČ [REGON]: 28094433

spółka PragueBest s.r.o., z siedzibą Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ [REGON]: 257 70 438

Ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

5. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,

zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,

zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,

do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,

złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uznają Państwo, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat:
Made with by PragueBest