🎁 Odbierz prezent od Viktor&Rolf >

Reklamacje

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy niezwłocznie zgłosić wybranym sposobem:
  1. poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej
  2. poprzez e-mail na adres: info@elnino-parfum.pl
  3. telefonicznie pod numerem 22 204 37 56

   Następnie reklamowane produkty należy odesłać bez pobrania na nasz adres:
   Magazyn DPD/El nino parfum s.r.o., Uczniowska 34, 58-306 Wałbrzych

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że wartość odsyłanego produktu jest niższa niż koszty jego odesłania. W takim przypadku należy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem: 22 204 37 56 lub e-mailowo na: info@elnino-parfum.pl. Rozpatrzymy przypadek indywidualnie i znajdziemy najrozsądniejsze rozwiązanie.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

Okres trwania gwarancji i przebieg rozpatrzenia

 1. Każdy produkt jest objęty okresem ochrony trwającym 24 miesiące od daty odebrania przesyłki.
 2. Ochrona gwarancyjna nie dotyczy następujących przypadków:
  1. produkt został uszkodzony podczas niewłaściwego użytkowania lub używania niezgodnie z przeznaczeniem
  2. produkt był uszkodzony przez żywioł
  3. produkt był uszkodzony codziennym użytkowaniem
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona i zakończona jak najszybciej to możliwe jednak w czasie nie dłuższym niż 30 dni.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysłana na adres e-mail reklamującego. Do momentu wysłania wiadomości, reklamację należy traktować jako nierozpatrzoną. Wszelkie informacje o statusie reklamacji można uzyskać pod numerem: 22 204 37 56 lub e- mailem na info@elnino-parfum.pl
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić koszty odesłania reklamowanego towaru w wysokości najtańszej dostępnej formy przesyłki.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamujący nie ma prawa do zwrotu środków za odesłanie towaru do sprzedawcy.

Dane przedsiębiorcy

El nino parfum s.r.o.
Prazska 1816
50 901 Nova Paka
NIP: CZ25292285
KRS: HK,C,13548
REGON : 25292285
tel:  022-2012966
e-mail:  info@elnino-parfum.pl

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem ma możliwość ze skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mi. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat: